Zeemansvrouwen Zuidbroek

In het voorjaar van 1996, werd het Shantykoor ‘Zeemansvrouwen Zuidbroek’
opgericht door Jenny Nijburg.
Omdat er wachtlijsten bestonden bij de al bestaande koren, besloot ze
om zelf een koor op te richten.

De oproepen in de pers en via RTV-Noord leverden veel reacties op en het koor was een feit!

Het koor groeide uit tot een regionaal, landelijk en zelfs internationaal (Duitsland) succes.  

Welkom op de webstek van de Zeemansvrouwen Zuidbroek!


WIJ ZIJN VERDRIETIG

Maandag 26 Juni 2017 namen wij - wegens gezondheidsproblemen - afscheid van Maria de Voogd,
die vanaf het begin aan ons koor verbonden was.
Niemand kon verwachten, dat dit een afscheid voor altijd zou zijn, maar
dinsdag 27 Juni 2017 is zij overleden.

Wij wensen Fons en de familie heel veel sterkte in de komende, zware tijd.

Marietje, je blijft voor altijd in ons hart
Voor verwijzingen naar videofilmpjes ga naar de pagina “Geschiedenis”

Op de pagina "Geschiedenis" is ook de verwijzing te vinden naar de fotopagina van Shantychor Bruchmühlen, waar ook foto's van onze leden bij staan


Ook staan er op deze pagina foto's van het laatste concert onder leiding van Henk Stavast